Decyzja krajów członkowskich kończy proces legislacyjny w tej sprawie. Formalnie pozostała już tylko publikacja aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE.

Pomoc finansowa przyjmie postać pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Największa część z nich 1,2 mld euro ma trafić na Ukrainę. 600 mln euro przewidziano dla Tunezji, 250 mln euro dla Bośni i Hercegowiny, 200 mln euro dla Jordanii, 180 mln euro dla Albanii, 160 mln euro dla Macedonii Północnej, 150 mln euro dla Gruzji, a także po 100 mln euro dla Mołdawii i Kosowa oraz 60 mln euro dla Czarnogóry.

Unijne wsparcie posłuży tym państwom do pokrycia bezpośrednich potrzeb finansowych, zwiększonych w wyniku pandemii. Wraz z pożyczkami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego środki mają pomóc wzmocnić stabilność makroekonomiczną i ułatwią swobodniejsze dysponowanie zasobami, by chronić obywateli i łagodzić skutki społeczno-gospodarcze pandemii.

Fundusze będą dostępne przez 12 miesięcy i zostaną wypłacone w dwóch ratach. Maksymalny średni termin zapadalności wyniesie 15 lat. Pomoc ma być uregulowana w protokole ustaleń uzgodnionym między Komisją Europejską a każdym z państw partnerskich.

>>> Polecamy: Sąd UE odrzucił skargi Nord Streamu na dyrektywę gazową