Długie lata czekałem na taką książkę – i dostałem ją. Petr Jokeš, czeski filolog i historyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisał ją po polsku. Czym są właściwie „Czesi”? Znakomitym kompendium dziejów czeskiego narodu i państwa. Jokeš upakował te dzieje na 400 stronach – i nie było to proste zadanie: takie pisanie jest sztuką rezygnacji, redukcji i bicia się samemu po łapach. Wszelkie streszczenia zaś grzeszą nudą i drętwotą. A „Czesi” nie – to wieloodcinkowy, błyskotliwy felieton historyczny pozwalający czytelnikowi nie tylko nasycić się masą faktów i nazwisk, lecz też zrozumieć długofalowe procesy, które zdeterminowały dzieje ziem czeskich od średniowiecza po współczesność (narracja kończy się na rozpadzie Czechosłowacji 1 stycznia 1993 r.).

Treść całego artykułu przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.