Nowo obwodnica stanowi ciąg drogi wojewódzkiej 780. Obwodnica poprowadzona została po południowej stronie Babic i Wygiełzowa, przebiega przez tereny niezabudowane, w tym pola uprawne i nieużytki rolne. Obwodnica ma trzy ronda, szerokość jezdni wynosi 7 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy), obustronne pobocza mają szerokość ok. 1,25 m.

Do momentu otwarcia obwodnicy ruch tranzytowy i lokalny prowadzony był głównie drogami wojewódzkimi DW 780 (kierunek zachód – wschód) i DW 781 (kierunek północ – południe), które przebiegają przez centrum Babic i Wygiełzowa, a największym problemem mieszkańców i kierowców było skrzyżowanie DW 780 i DW 781 zlokalizowane w centrum miejscowości. Z uwagi na ścisłą zabudowę Babic nie było możliwości przebudowy skrzyżowania, a ograniczona widoczność doprowadzała do częstych zdarzeń drogowych.

„Inwestycje komunikacyjne, nie tylko drogowe a również kolejowe stanowią jeden z priorytetów w działaniach Województwa. Znajduje to wyraz również w przyjętym wczoraj budżecie Małopolski na 2019 rok. Zależy nam na stałym poprawianiu komfortu życia mieszkańców regionu” – mówił w Babicach wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.(PAP)

autor: Beata Kołodziej