Od początku roku zadłużenie wzrosło o 19,5 mld zł.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 653,5 mld zł,

- dług w walutach obcych: ok. 295,5 mld zł (tj. 31,1 proc. całego długu SP). (PAP Biznes)