Najlepsi maturzyści przyniosą dodatkowe pieniądze uczelniom - nowelę ustawy wprowadzającą taką możliwość bez poprawek przyjął we wtorek Senat. Nowela likwiduje też konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące i Komisję ds. Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Za przyjęciem noweli m.in. Prawa o szkolnictwie wyższym bez poprawek opowiedziało się we wtorek 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z zapisami noweli - której projekt złożyli posłowie PiS - uczelnie publiczne, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą najlepszych maturzystów, otrzymają dodatkowe finansowanie.

Reklama

"Najlepszych, czyli takich, którzy otrzymali nie mniej niż 85 proc. punktów na egzaminie z przedmiotu rozszerzonego. Natomiast (nowelizacja - PAP) obejmuje 3 proc. populacji, czyli przede wszystkim bierzemy pod uwagę tych abiturientów, którzy uzyskali wynik 100 proc." - mówiła we wtorek podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu wiceminister nauki Teresa Czerwińska.

Według wyliczeń resortu nauki na jednego studenta, który ma najlepsze wyniki na maturze, uczelnia może otrzymać około 7 tys. zł. Łącznie uczelnie mogą w ten sposób otrzymać w ciągu roku około 79 mln zł.

Pieniądze na dofinansowanie uczelni mają pochodzić m.in. ze środków przeznaczanych dotąd na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW). Nowela ustawy zakłada bowiem rezygnację z nadawania statusu KNOW, czyli statusu jednostki o największym potencjale naukowym w kraju. Jedenaście ośrodków, które już posiadają taki status, ma być jednak finansowanych na dotychczasowych zasadach, do czasu posiadania miana KNOW. Zlikwidowana ma być też - przyznawana w drodze konkursu - dotacja dla wydziałów uczelni na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji.

Ponadto nowela przewiduje likwidację Komisji do spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich. Likwidacja komisji ma usprawnić m.in. proces umarzania kredytów studenckich. Konieczność opiniowania przez Komisję wniosków o umorzenie spłaty kredytów znacznie spowalniała ten proces, bo obradowała ona tylko kilka razy w roku. Po likwidacji komisji decyzje w sprawie umorzeń ma podejmować minister nauki.

Senator PO Piotr Florek podczas dyskusji w Senacie pytał, czy zapisy nowelizacji były konsultowane ze środowiskiem rektorów.

„Nie znam dokumentów poświadczających stanowisko rektorów, ale z rozmów i spotkań jestem zorientowany, że są za. Tak zwane ośrodki wiodące nie spełniły zadań, jakie im kiedyś nałożono, natomiast w tej chwili - w sytuacji niżu demograficznego - sprawa pozyskania dobrych studentów leży bardzo uczelniom na sercu" - mówił we wtorek podczas prac w Senacie senator PSL Józef Zając.

Podczas prac nad nowelizacją w Sejmie rektorzy zwracali jednak uwagę, że projekt noweli ustawy otrzymali zaledwie kilka dni wcześniej, nie mieli więc wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z nim. "Jako rektorom jest nam niezwykle trudno powiedzieć, jakie są skutki dla uczelni wprowadzenia tych regulacji, bo jest to projekt dosyć skomplikowany, zmieniający w kilku miejscach i w istotny sposób patrzenie na sprawę dotacji projakościowych. Nie mieliśmy czasu, by zanalizować, jakie będą skutki wprowadzenia takich sformułowań przypisów" - mówił wówczas rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.

Teraz nowelizacja trafi do prezydenta. Ma wejść w życie w styczniu 2017 roku.