Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Kopex

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy ogłosił upadłość BSKE sp. z o.o. - spółki zależnej Kopeksu - w trybie przygotowanej likwidacji, podała grupa. >>>>

PZ Cormay

PZ Cormay zdecydował o przesunięciu wprowadzenia na rynek projektu biochemicznego Equisse i hematologicznego Hermes Senior. Komercjalizacja obu urządzeń rozpocznie się w II poł. 2017 r., podała spółka. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 20,3% r/r do 2,71 mln ton w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (zakończonej 31 grudnia 2016 r.), podała spółka. >>>>

Immofinanz

Immofinanz zaprosił posiadaczy obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 515,1 mln euro do ich konwersji na akcje zwykłe Immofinanz i Buwog lub rozliczenia w gotówce za akcje Buwog, podała spółka. Oferta trwa w dniach 12-19 stycznia br., czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka ogłosiła ofertę nowych obligacji zamiennych na akcje Immofinanz o wartości do 200 mln euro (z możliwością zwiększenia emisji do 300 mln euro) dla inwestorów instytucjonalnych, podano także. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Gorenje

Gorenje planuje emisję commercial papers o łącznej wartości do 40 mln euro, podała spółka. Planowana data emisji to 24 stycznia br., a data zapadalności papierów to 22 grudnia br. >>>>

Grupa Gorenje zakłada 1 315,3 mln euro skonsolidowanych przychodów w 2017 r., czyli o 4,6% więcej niż w 2016 r., za który szacuje 1 257,2 mln euro sprzedaży, podała spółka. Zysk netto w tym roku ma wynieść 13,1 mln euro wobec 8 mln euro szacowanych na 2016 r., czyli wzrosnąć o 62,3% r/r. >>>>

Energa

Burmistrz Pelplina i pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie podpisali list intencyjny dotyczący powstania inteligentnego systemu parkowania w tej miejscowości, poinformowała spółka. List stanowi deklarację współpracy w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia i precyzuje termin zakończenia na inwestycji na połowę marca 2017 r., podano także. >>>>

PGE

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i sześciu wiceprezesów X kadencji zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia. >>>>

Newag

Newag zawarł umowę z Koleje Dolnośląskie S.A. na dostawę 11 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 216,7 mln zł netto, podano również.>>>>

Grupa Best

Grupa Best przeznaczyła na inwestycje w nowe portfele wierzytelności 258,3 mln zł w 2016 roku - o 204% więcej niż rok wcześniej i pozyskała portfele o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł. Perspektywy na 2017 rok pozostają niezwykle optymistyczne, poinformował prezes Best Krzysztof Borusowski.>>>>

Murapol

Murapol podpisał umowę nabycia działki o powierzchni ok. 0,6 ha u zbiegu ulic Sobolowej i Piłsudskiego w Łodzi. Inwestycja opiewa na kwotę 4 mln zł netto i związana jest z realizacją projektu deweloperskiego pn. Murapol Widzew. Na nabytym terenie zostanie wybudowanych 199 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9,1 tys. m2, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Rada nadzorcza Orlen Upstream - spółki zależnej PKN Orlen - powołała w skład zarządu Janusza Radomskiego, podała spółka. >>>>

QubicGames, Erne Ventures

Erne Ventures zbyło w transakcjach na rynku NewConnect wszystkie posiadane akcje QubicGames, podała spółka.>>>>