Wprowadzimy do prawa telekomunikacyjnego daleko idące, przemyślane regulacje chroniące konsumentów przed naruszeniami z tytułu świadczenia usług Premium - powiedziała w środę minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

"Ten problem był już regulowany w 2011 r. w ramach tzw. stołu bez kantów. Z perspektywy czasu widzimy, że ta rynkowa samoregulacja została częściowo wycofana, a nowe podmioty jej nie przestrzegają. Wydaje się, że sytuacja dojrzała do rozwiązania na drodze ustawowej, ponieważ dobro konsumentów musi być wartością nadrzędną" - tłumaczyła Streżyńska.

"Stół bez kantów" to nazwa cyklu rozmów z przedstawicielami firm telekomunikacyjnych zorganizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2011 r. Ich celem było wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku usług Premium Rate (loterie i konkursy SMS).

Reklama

Streżyńska przypomniała, że w najbliższych tygodniach zostaną zakończone prace nad krajową strategią cyberbezpieczeństwa. "Budujemy również rządowy klaster bezpieczeństwa, który będzie w większym niż do tej pory stopniu chronił administrację państwową przed nieuprawnionym wyciekiem danych" - dodała.

Minister zapewniła, że system dostępności dowodów osobistych przez telefon komórkowy będzie bezpieczny.

"Nasze dane nigdzie się nie ruszają z rejestrów, w których bezpiecznie spoczywają. Strata telefonu nie ma wpływu na istnienie tej usługi, a tym bardziej na samo bezpieczeństwo" - przekonywała.

Podkreślała, że już dzisiaj policja może po numerze PESEL wejść do rejestru i zweryfikować dane osoby, która nie ma przy sobie dowodu osobistego. "Dostęp do tych danych jest możliwy tylko dla policjanta lub urzędnika na jego urządzeniu, które jest zarachowane i rejestrowane" - powiedziała. "Nie ma więc żadnego zagrożenia" - dodała.

Streżyńska dodała, że resort cyfryzacji jeszcze w tym roku będzie pracował na dostosowaniem polskiego prawa do rozporządzenia o ochronie danych osobowych przyjętego przez prawodawstwo unijne.

"Polska w zakresie jednolitego rynku cyfrowego, swobodnego przepływu danych i innych tematów cyfrowych powoli przyjęła miejsce lidera w grupie państw podobnie myślących, czyli tzw. +like minded+" - podkreśliła minister. Te państwa - jak dodała - stanowią elitę państw europejskich.

"Liderujemy w tej grupie i zaczynamy pełnić funkcje, które do tej pory pełniła najbardziej zaawansowana w świecie cyfrowym gospodarka europejska, czyli Wielka Brytania" - podsumowała Streżyńska.