Sasin zapowiedział, że odbędzie się dyskusja "w szerokim gronie" nad projektem, podczas prac sejmowych. "W tej chwili zostały już skierowane zapytania do wszystkich organizacji samorządowych, skupiających samorządy, o opinie na temat ustawy, będziemy w Sejmie nad nimi deliberować" - powiedział poseł PiS.

Zaznaczył, że na posiedzenia sejmowych komisji będą zapraszane "zainteresowane grupy społeczne".

Sasin był pytany, czy PiS planuje wyłączenie Warszawy z Mazowsza. "Uważamy, że taki podział jest podziałem celowym, ale na tym etapie dzisiaj nie będziemy go przeprowadzać. Został przeprowadzony podział statystyczny. To wystarcza, żeby cele przez nas oczekiwane zostały osiągnięte, czyli pozyskanie dla Mazowsza, poza metropolią warszawską, funduszy europejskich. Żadne prace nad wydzieleniem aglomeracji warszawskiej z Mazowsza nie są prowadzone" - powiedział.

Dziennikarze pytali też posła PiS o to, czy przed wprowadzeniem projektu powinny odbywać się referenda w gminach, które zostaną wcielone do metropolii.

"Ta ustawa nic nie zmienia w zakresie działania gmin. Referenda są organizowane, kiedy gmina miałaby być zlikwidowana, połączona z inną gminą. (...) W tym przypadku nie zostały zaplanowane żadne działania, które zmieniają cokolwiek w działaniu samorządu gminnego, więc nie ma powodu, żeby tego typu akcje podejmować" - powiedział Sasin.

>>> Czytaj też: Warszawa zmieni się w megamiasto. Jej powierzchnia wzrośnie trzykrotnie