Depesze Ansy ukazały się po czwartkowej wizycie ambasadora RP we Włoszech Tomasza Orłowskiego w siedzibie agencji i jego rozmowie z jej dyrekcją.

Ansa poinformowała , że ambasador wyraził "niezawodolenie" z powodu nazwania Auschwitz "polskim obozem".

Następnie w tekście zamieszczonym w serwisach agencji podkreślono: "Dyrekcja Ansy wyraziła ubolewanie z powodu użycia niewłaściwego określenia, w pełni świadoma prawdy historycznej i wydarzeń w Polsce, okupowanej przez siły zbrojne nazistowskich Niemiec oraz budowy przez nazistów obozu Auschwitz".

W tekście zaznaczono, że Ansa zdaje sobie sprawę z tego, że "konieczne jest używanie ścisłych i precyzyjnych sformułowań, dzięki czemu nie dopuści się do wypaczających interpretacji historii".

"Z drugiej strony przy setkach innych okazji Ansa użyła w swoich wiadomościach definicji +obóz nazistowski+ albo +obóz niemiecki+"- napisała agencja.

Następnie zapewniła: "Od chwili założenia w 1945 r. Ansa zawsze przedstawiała historię Polski z wielką uwagą utrzymując zawsze doskonałe relacje z tym krajem i z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi we Włoszech, współpracując z nimi na rzecz uwrażliwienia opinii publicznej na temat historii obozów zagłady, w których naród polski był ofiarą".(PAP)