AdMassive Group

AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 1 625 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformowała spółka.
"Przedmiotowe emisje obligacji zostaną przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów. Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności emitenta" - czytamy w komunikacie.

Atal 

Obligacje serii W spółki Atal, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60 mln zł będą notowane na Catalyst od środy, 15 lutego, podała GPW.    

Zobacz też rekomendacje   

Orange Polska 

Orange Polska odnotowało 1 898 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 153 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Orange Polska będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podała spółka. >>>>  

Orange Polska prognozuje na 2017 r. skorygowaną EBITDA w przedziale 2,8-3 mld zł, podała spółka. Spodziewa się utrzymania presji na przychody. >>>> 

Orange Polska przewiduje utrzymanie nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 2 mld zł w 2017 r., poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie. >>>>  

Orange Polska przyspieszy proces upraszczania i przekształcania działalności, aby zwiększyć elastyczność i bronić rentowności. Aktualizację bardziej długoterminowych prognoz planuje przedstawić w dalszej części roku, kiedy operator będzie mieć lepszy obraz skutków podejmowanych działań, poinformował prezes Jean-François Fallacher. >>>> 

Liczba klientów abonamentowych Orange Polska wzrosła o 1,1 mln do 9,45 mln w 2016 r. , czyli 13% r/r, podała spółka. >>>>  

Orange Polska oczekuje, że wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA nie będzie w br. wyższy niż 2,6x, uwzględniając płatność potencjalnej kary nałożonej przez Komisję Europejską, podała spółka w prezentacji wynikowej. >>>> 

Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy dokonała odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 10 mln zł w spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów, podała Grupa Azoty. Wpływ zdarzenia na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Azoty wyniesie -10 mln zł. >>>> 

PGE

- Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołała nowy zarząd z Henrykiem Baranowskim na czele na nową X kadencję, podała spółka. Odeszła Marta Gajęcka, a do zarządu wszedł Wojciech Kowalczyk. >>>> 

Unimot 

Unimot odnotował 9,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 

X-Trade Brokers Dom Maklerski spodziewa się możliwego ograniczenia działalności na rynku tureckim po wprowadzeniu zmian w regulacjach dotyczących działalności usług inwestycyjnych w Turcji, podał broker. >>>> 

Altus TFI 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Saturn TFI kontroli nad Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Altus TFI. >>>> 

Bank Handlowy 

Bank Handlowy odnotował 130,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 12 mln zł r/r (tj. 10,2%), podał bank, prezentując wstępne dane. >>>> 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego spadł do 58% w 2016 r. wobec 62% rok wcześniej przy wzroście dochodów o 1,5% i spadku kosztów o 6% w skali roku, podał bank, prezentując wstępne dane. >>>> 

Bank Handlowy spodziewa się "wysokiego jednocyfrowego" wzrostu wolumenu kredytów instytucjonalnych w 2017 r. wobec 9% wzrostu r/r w 2016 r. oraz ok. 5-proc. wzrostu wolumenu kredytów klientów detalicznych w tym czasie, wobec 4% wzrostu w ub.r., poinformował prezes Sławomir Sikora.>>>>  

Komputronik 

Komputronik odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

CDRL 

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - planuje otwarcie 5 nowych sklepów w Polsce, a także w niemieckim Stuttgarcie i słowackich Koszycach w ciągu I kwartału br., podała spółka. >>>> 

Cube.ITG 

Cube.ITG dostrzega poprawę koniunktury na rynku zamówień IT dla sektorów komercyjnych, takich jak przemysł i energetyka, i oczekuje dobrych wyników w tym segmencie w 2017 r., poinformował prezes i główny akcjonariusz spółki Marek Girek. >>>> 

Budimex 

Skonsolidowany wynik finansowy netto Budimeksu za IV kwartał 2016 r. wyniósł 159 mln zł, co stanowiło wzrost o 84 mln zł (112%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego, podał Budimex. >>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych tego segmentu. Obciążą one skonsolidowany wynik netto na ok. 62 mln zł, a jednostkowy - na ok. 613 mln zł, podała spółka. >>>> 

Alma Market

Sąd w Krakowie umorzył w poniedziałek sanację Almy, spółka wnioskuje o upadłość. Na parkiecie trwa ostra wyprzedaż akcji. >>>>  

Kogeneracja 

Związki zawodowe działające w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zawarły z zarządem porozumienie kończące spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w roku 2016, podała spółka. >>>> 

Echo Investment

CitySpace (d. Compass Offices) - należące do Echo Investment - rozszerzy swoją ofertę biur serwisowanych do siedmiu lokalizacji w Polsce w najbliższych tygodniach. Nowe centra biznesowe otworzy we Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku. >>>> 

Esotiq & Henderson  

Esotiq & Henderson powołał spółkę zależną EMG S.A. w celu realizacji podziału Esotiq & Henderson, poinformowała spółka. >>>> 

Seco/Warwick 

Seco/Warwick otrzymało 12,16 mln zł odszkodowania z tytułu szkody powstałej na skutek zdarzenia w zakładzie spółki zależnej - Seco/Warwick Europe, co stanowi 72% aktualnej wartości roszczenia, podała spółka. >>>> 

Geotrans 

Geotrans odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>