Piętnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 6,5% do 8,9% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 7,68% wzrostu r/r w styczniu (wobec wzrostu o 2,3% r/r w grudniu ub. r.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2016 r. i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub.r." - czytamy w komunikacie.

Wzrost w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2017 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 9% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,3%) i o 1,9% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

"W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 30%, wyrobów farmaceutycznych - o 22,1%, metali - o 16,8%, maszyn i urządzeń - o 16,3%, papieru i wyrobów z papieru - o 13,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych - po 13,2%, wyrobów z metali - o 12,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz artykułów spożywczych - po 11,9%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 9,1%, w produkcji napojów - o 2,7% oraz urządzeń elektrycznych - o 1,7%, podano także.

"W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,7% i w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,6%, a spadek w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 4,4%" - czytamy dalej.