Jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę mają pozwalać lepsze od zakładanych wyniki spółki, to część ustaleń związanych z połączeniem Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym. We wtorek wieczorem trwały rozmowy ws. warunków połączenia na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Na podstawie porozumienia ws. połączenia podpisanego przez wszystkie związki, Ministerstwo Energii chce od środy rozmawiać z inwestorami i instytucjami bankowymi – pozostałymi jego stronami. Do wtorkowego wieczora porozumienie parafowała tylko część związków, pozostałe liczyły na wynegocjowanie dalszych ustępstw podczas wtorkowych obrad WRDS.

Negocjacje te dotyczą postulatów części związków z KHW. Związkowcy z PGG, którzy także zgłosili w związku z połączeniem firm swoje postulaty, m.in. gwarancji zatrudnienia i dalszego działania kopalń, mają ustalić to z zarządem Grupy, gdy zamknięta będzie już sprawa porozumienia ze związkami z KHW.

Jak zaznaczył we wtorek Hutek, piątkowe negocjacje ws. nagrody dla pracowników PGG to efekt wspólnego stanowiska większości central związkowych z PGG skierowanego do zarządu spółki 22 lutego. Dotyczyło ono warunków i zasad przyłączenia KHW do PGG, a jednym z jego elementów był postulat renegocjacji zapisów porozumienia z kwietnia 2016 r., zawieszającego wypłatę niektórych świadczeń płacowych.

Solidarność przypomniała, że stanowisko to zostało podpisane przez 12 z 13 central związkowych działających w PGG. Jego sygnatariusze chcą m.in., aby do porozumienia została wprowadzona możliwość kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń (chodzi głównie o nagrodę roczną, czyli tzw. czternastą pensję).

„Podczas kolejnych rozmów w sprawie fuzji PGG i KHW, które prowadziliśmy w poniedziałek, zarząd PGG w odpowiedzi na nasze wystąpienie zaproponował wypłatę bonusu dla załogi w nagrodę za poprawę wyników ekonomicznych naszej firmy. Padła kwota około 1,2 tys. zł na pracownika. Ostateczną wysokość tej nagrody i termin wypłaty będziemy negocjować w najbliższy piątek” - wyjaśnił Hutek.

Szef Solidarności w PGG zastrzegł, że świadczenie to nie jest nagrodą roczną, nazywaną potocznie "czternastką". „To zupełnie inny dodatek, związany z poprawą wyników firmy w ostatnich miesiącach” - zaznaczył.

Związkowcy zgodzili się na zawieszenie wypłat 14. pensji w latach 2017-2018, należnej górnikom za lata 2016-2017 w kwietniu ub. roku, gdy trwały przygotowania do przekazania kopalń zagrożonej upadłością Kompanii Węglowej do PGG. W przypadku dobrych wyników firmy „czternastka” za 2017 r. lub jej część mogłaby zostać wypłacona.

11 lutego br. związkowcy z PGG wystąpili o „przywrócenie zawieszonych elementów wynagrodzenia poprzez renegocjacje (…) porozumienia”.

We wtorek Hutek przekazał ponadto, że „w kwestii zabezpieczenia interesów załogi, jeśli chodzi o +czternastki+ za pierwsze cztery miesiące 2016 r., związki przyjęły inną ścieżkę postępowania”. „Organizacje związkowe zdecydowały, że skorzystają z drogi sądowej. Jako że postępowanie sądowe wiąże się z kosztami, zapadła decyzja, aby pozwy składali pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeśli ta droga okaże się skuteczna, skorzystają z niej pozostali” - wskazał. (PAP)