"W związku z nałożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego kary w wysokości 100 tys. zł za naruszenie obowiązku informacyjnego, polegającego na niepodaniu do publicznej wiadomości komunikatu o podjęciu negocjacji z podmiotem, z którym kilka dni później podpisano umowę, informujemy, że z naszej perspektywy nie sposób zaakceptować tego rozstrzygnięcia, a zwłaszcza jego motywów" - czytamy w oświadczeniu spółki.

"Rozmowy podjęte w dniu 18 września 2013 r. z potencjalnym partnerem miały charakter wyłącznie wstępny i typowo roboczy, a zatem przekazanie rynkowi takiej informacji mogłoby doprowadzić do wzbudzenia nadmiernych oczekiwań rynku, przez co emitent mógłby być narażony na zarzut sztucznego manipulowania kursem. Zważywszy na specyfikę rozmów negocjacyjnych z partnerami w Etiopii, która dalece odbiega od standardów znanych w Polsce czy Europie, samo podjęcie wstępnych rozmów nie jest w naszej ocenie informacją cenotwórczą. Dopiero 24 września 2013 r. negocjacje weszły w na tyle dojrzałą fazę, która zakończyła się sukcesem, że precyzyjnie można było określić wagę tej informacji i jej wpływ na rynek. Dlatego też w tym dniu spółka opublikowała raport bieżący w sprawie wynegocjowanego i podpisanego kontraktu. Mając przekonanie o należytym wypełnieniu przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących przedmiotowej transakcji, zamierzamy złożyć odwołanie od powyższej decyzji" - czytamy dalej.

24 września 2013 r. Ursus poinformował, że zawarł z etiopską spółką Metals and Engineering Corporation of Adama Agricultural Machinery Industry umowę na dostawę 3 tys. ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników. Wartość umowy wynosiła 90 mln USD.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

(ISBnews)