Aplisens zakłada utrzymanie marż bez zmian w br. oraz wypłatę dywidendy za ub.r.


Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się utrzymania marż bez zmian r/r w 2017 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Za 2016 r. spółka zakłada wypłatę dywidendy.
"Marże generuje głównie Aplisens SA. Rok 2016 był dla niego słaby, to wynikało ze spadku sprzedaży w kraju. Natomiast spółki zależne [zagraniczne] mają niższe marże. W tym roku zakładamy wzrosty sprzedaży Aplisens SA, to powinno sprawić, że nie będzie spadków na marżach, powinny być płaskie" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.
"Planowane zwiększenie skali działalności też powinno pomóc marżom" - dodał.
W 2016 r. wskaźniki rentowności Aplisensu spadły: rentowność brutto na sprzedaży o 3,1 pkt proc. do 33,8%, marża EBIT o 2,74 pkt proc. do 16,5%, marża EBITDA o 2,52 pkt proc. do 23,1%.
Żurawski poinformował także, że spółka zamierza wypłacić za 2016 r. dywidendę.
"Płacimy od lat ok. 25% zysku, zakładamy, że teraz będzie podobnie" - wskazał prezes.
Wczoraj rada nadzorcza przyjęła nową strategię Grupy na lata 2017-2019, która zakłada m.in. zwiększanie skali działalności w Polsce o 8-9% w latach 2018 i 2019, w Unii Europejskiej - o 14% średniorocznie, a na rynkach krajów pozaeuropejskich - o ok. 20% średniorocznie. Nowa strategia uwzględnia też nakłady inwestycyjne rzędu 43,5 mln zł w latach 2017-2019, z czego największe na rozbudowę potencjału produkcyjnego i pozostałe składniki majątku trwałego.
Prezes wyjaśnił podczas konferencji, że największą inwestycję będzie stanowiła linia do seryjnej budowy przepływomierzy elektromagnetycznych, nowego produktu spółki, który w przyszłości ma odpowiadać za kilkanaście procent sprzedaży.
"Linię w Radomiu chcemy uruchomić na początku 2019 r., gros nakładów przypadnie na w 2018 r." - wyjaśnił prezes.
Żurawski powiedział także, że kolejna spółka zależna zostanie otwarta w Kazachstanie oraz że w 2017 r. Aplisens chce przyspieszyć prace nad pozyskaniem certyfikatów umożliwiających rozwój sprzedaży w USA i Kanadzie - sprzedaż na tych rynkach zaczęłaby dzięki temu rosnąć od 2018 r.
"Również rynek chiński jest interesujący. W tym roku chcielibyśmy zaistnieć tam z większymi dostawami, do tej pory sprzedaż w Chinach była symboliczna" - podsumował.
W 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens wyniosły 94,3 mln zł (+6,7% r/r), EBIT 15,6 mln zł (-8,5% r/r), zysk netto 14,4 mln zł (+4% r/r). Obroty Grupy na polskim rynku wyniosły 33,6 mln zł (-15% r/r), w krajach WNP - 38,5 mln zł (+28% r/r), w UE - 16,1 mln zł (+14% r/r), a na pozostałych rynkach - 6,1 mln zł (+29% r/r).
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)