Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,56 mln zł wobec 5,25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,82 mln zł w 2016 r. wobec 45,08 mln zł rok wcześniej.
"Obniżenie przychodów ze sprzedaży związane było z niedostateczną ilością projektów w rynku publicznym w roku 2016. Zarząd przewidując powyższą sytuację dostosował strukturę organizacyjną firmy i zachodzące w niej procesy co przyniosło pozytywne efekty w postaci pozytywnego wyniku za rok 2016 w wysokości 1,2 mln zł zysku brutto" - podała spółka w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 2,49 mln zł wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Z oferty firmy skorzystało 25 tys. klientów.
(ISBnews)