P.A. Nova ma umowy z Kaufland Polska Markety na kwotę 37,09 mln zł


Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - P.A.Nova podpisała z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, umowę projektową oraz umowę na roboty budowlane. Łączne wynagrodzenie umowne netto z tytułu tych umów wynosi 37,09 mln zł, podała spółka.
Umowa na wykonanie robót budowlanych wejdzie w życie po łącznym spełnieniu następujących warunków: nabyciu prawa własności nieruchomości przez Inwestora, uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskaniu tytułów prawnych do nieograniczonego dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, których prawa własności Inwestor nie nabywa oraz przedłożeniu polis ubezpieczeniowych i przekazaniu placu budowy, podano w komunikacie.
Łączne wynagrodzenie umowne netto z tytułu wyżej wymienionych umów wynosi 37 086 000,00 zł, podano także.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początek 2017 r. obejmował 9 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)