Niemiecka kanclerz Angela Merkel wyraziła w piątek zaniepokojenie rozbudową izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu, co jej zdaniem zagraża realizacji koncepcji dwóch państw jako rozwiązania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami.

Zakłada ona pokojową koegzystencję dwóch suwerennych państw – Izraela i Palestyny.

Jak przypomina agencja Reutera, Izrael buduje osiedla na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej, czyli na obszarach zajętych przez państwo żydowskie w 1967 roku. Na tym terytorium Palestyńczycy chcą natomiast utworzyć swoje państwo.

"Tak jak poprzednio, nie widzę żadnej uzasadnionej alternatywy dla koncepcji dwóch państw. (...) Jestem bardzo zaniepokojona rozwojem sytuacji na Zachodnim Brzegu, które podważają podstawy rozwiązania zakładającego istnienie dwóch państw" - mówiła przed spotkaniem z palestyńskim premierem Mahmudem Abbasem w stolicy Niemiec.

Rozmowy pokojowe są zamrożone od 2014 roku, a kwestia żydowskiego osadnictwa na terenach, które w ramach tzw. rozwiązania dwupaństwowego miałyby w przyszłości wejść w skład państwa palestyńskiego, pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów.

Większość krajów uważa prowadzone przez Izrael osadnictwo za nielegalne, kraj ten jednak odrzuca te zarzuty, powołując się na względy bezpieczeństwa oraz historyczne i polityczne związki z zajmowanymi obszarami.