IIF i IIF Ventures BV sprzedali blisko 1,2 mln akcji spółki Ailleron w ABB


Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Fundusze IIF i IIF Ventures BV - akcjonariusze Aillerona - w ramach procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedali łącznie 1 199 828 akcji, podała spółka.
"W wyniku transakcji przeprowadzonych w dniu 28 marca 2017 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities:
- Fundusz IIF z siedzibą w Krakowie dokonał zbycia 301 828 akcji zwykłych na okaziciela Ailleron uprawniających do 1,85% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie jednostkowej 12,20 zł;
- Fundusz IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie dokonał zbycia 898 000 akcji zwykłych na okaziciela Ailleron uprawniających do 5,5% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie jednostkowej 12,20 zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie podano, że akcjonariusze zobowiązali się do niedokonywania innych transakcji sprzedaży akcji Ailleron przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, tj. do 28 marca 2018 roku, za wyjątkiem transakcji w grupie kapitałowej Funduszu IIF, Fundusz IIF zadeklarował utrzymanie długoterminowej kontroli nad spółką Ailleron.
"Planowana transakcja była wpisana w standardową działalność funduszy typu venture capital, a środki z transakcji zostaną przeznaczone m.in. na wykup obligacji serii D Funduszu IIF, zapadających w roku 2017 oraz spłatę innych zobowiązań akcjonariuszy" - czytamy także.
W poniedziałek. 27 marca, Fundusze IIF i IIF Ventures BV poinformowali, że rozpoczęli procedurę ABB, której celem była sprzedaż do 1,2 mln akcji, uprawniających do 7,35% głosów.
Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in.: LiveBank, iLumio, czy Ringback Tones.
(ISBnews)