Strata netto Compu wyniosła 6,47 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Comp odnotował 6,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,24 mln zł wobec 41,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 563,66 mln zł w 2016 r. wobec 714,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2,24 mln zł wobec 26,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)