Akcjonariusze PA Nova zdecydowali o 0,75 zł dywidendy na akcję za 2016 r.


Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o przeznaczeniu 7,48 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka.
"Zgodnie z treścią w/w uchwały:
- dywidenda ma charakter pieniężny;
- wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 7 477 146,75 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 75 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę);
- liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 969 529 akcji;
- dzień dywidendy został ustalony na dzień 25.07.2017 r.;
- termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 10.08.2017 r." - czytamy w komunikacie.
PA Nova odnotowało 26,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 3,55 mln zł wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)