Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Krka odnotowała 42,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 40,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 40,97 mln euro wobec 50,44 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 69,52 mln euro wobec 76,84 mln euro zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 321,05 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 300,89 mln euro rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 45,28 mln euro wobec 32,79 mln euro zysku rok wcześniej.Plany Krka na 2017 r., podtrzymane w raporcie za I kw., przewidują 1 200 mln euro przychodów w całym br. oraz zwiększenie zysku netto wobec 2016 r.Inwestycje Grupy sięgnęły w I kw. br. 21,41 mln euro wobec 26,18 mln euro rok wcześniej. Plan na cały rok to 174 mln euro inwestycji.Grupa wygenerowała 93% przychodów, a spółka-matka - 96% na rynkach poza Słowenią. Plan na cały rok zakłada, że 93% przychodów będzie pochodziło spoza rynku rodzimego.Sprzedaż leków na receptę zwiększyła się o 8% r/r do 264,4 mln euro w I kw. tego roku i stanowiła 82,3% całości sprzedaży Grupy. Ich sprzedaż wzrosła m.in. w regionie Europy Wschodniej (o 26%), Europy Środkowej (i 6%), Południowo-Wschodniej (o 2%), zaś spadła w Europie Zachodniej (o 2%). Według planów na 2017 r., leki na receptę mają stanowić 82% całości sprzedaży.Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W kwietniu 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.(ISBnews)