Abadon RE ma 50,49% udziału w kapitale akcyjnym Awbudu


Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Abadon Real Estate (Abadon RE) sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów spółki Petrofox, co oznacza, że posiada teraz bezpośrednio i pośrednio 50,49% udziału w kapitale akcyjnym Awbudu, podał Abadon RE.
"Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 50,49% udział w kapitale akcyjnym Awbud S.A., który uprawnia go do takiej samej liczby głosów na WZA spółki. Zwiększenie zaangażowania podmiotu z holdingu Murapol w akcjonariacie Awbud jest efektem sfinalizowania transakcji zakupu 100%. udziałów jego głównego akcjonariusza - spółki Petrofox Sp. z o.o., dysponującej obecnie pakietem 41,02% akcji Awbud" - czytamy w komunikacie.
Przejęcie Petrofoxu przez Abadon RE wynika z podpisanej w styczniu br. umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą spółka z holdingu Murapol zobowiązała się do zakupu głównego akcjonariusza Awbudu. Aby transakcja mogła dojść do skutku, musiały zostać spełnione warunki zawieszające, którymi było m.in. uzyskanie pozytywnej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dla planowanego zakupu, przypomniano.
"Po trwającym nieco ponad trzy miesiące regulowaniu formalności związanych ze spełnieniem warunków zawieszających realizację transakcji przejęcia kontroli nad Awbudem, obecnie stanowimy formalnie jedną grupę kapitałową, z bogatą ofertą zasobów i kompetencji do realizacji projektów z szeroko rozumianego rynku nieruchomościowego. Myślę, że na efekty synergii naszych działalności nie będziemy musieli długo czekać, gdyż już podczas negocjacji umowy jasno określiliśmy zasady funkcjonowania rozbudowanej grupy Abadon RE. Teraz skupimy się na znaczącym zwiększeniu skali działania Awbudu i optymalnym wykorzystywaniu możliwości, jakie takim podmiotom stwarza prężnie działający rynek" - powiedział prezes Abadonu Michał Sapota, cytowany w komunikacie.
Efektem przejęcia Petrofoksu przez Abadon RE jest zwiększenie dotychczasowego 9,47-proc. bezpośredniego udziału Abadon RE w akcjonariacie Awbudu do poziomu 50,49%, posiadanego bezpośrednio i pośrednio. Z kolei Murapol, dominujący akcjonariusz Abadon RE, dysponuje bezpośrednio i pośrednio 55,48-proc. pakietem akcji Awbudu, w tym bezpośrednio 4,99%, podano także.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)