"W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych, i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku" - pisze resort finansów w uzasadnieniu do projektu opublikowanego we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych ma następować elektronicznie w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i - zdaniem MF - "umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów".

Zgodnie z projektem zmiana miałaby wejść w życie 1 września 2017 r. Nowy obowiązek dotyczyłby dużych, średnich i małych przedsiębiorców - łącznie około 80 tys. firm. Zwolnione z niego byłyby tzw. mikrofirmy.

Resort finansów szacuje, że w tym roku zmiana przyniesie budżetowi ok. 2,2 mld zł, a w kolejnych latach po 4,5 mld zł każdego roku. Założono przy tym, że w 2017 r. pozytywne efekty będą widoczne już od lipca br. ze względu na wystąpienie "czynnika o charakterze prewencyjnym", co związane jest z zapowiedzią wprowadzenia zmian.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. - na kwotę 33,7 mld zł, w 2015 r. - na kwotę 81,9 mld zł. "Fikcyjnym fakturom na ogół towarzyszą szybkie terminy płatności realizowane z wykorzystaniem systemu bankowego. Istnieje zatem możliwość wychwycenia nieprawidłowości na wczesnym etapie poprzez kontrolę przepływu środków pomiędzy rachunkami" - wyjaśnia ministerstwo finansów.

Wskazano, że proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem istniejącego już systemu JPK, co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowym i kasowym. "Szacuje się, że tak kompleksowy system (...) może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł" - napisano w OSR.

Projekt przewiduje, że informacje o transakcjach na rachunkach bankowych firmy będą przekazywać fiskusowi za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub też bezpośrednio (w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy poza Polską). Wyciągi mają zawierać m.in. dane nadawcy i odbiorcy, numer rachunku nadawcy i odbiorcy, datę i czas obciążenia rachunku, kwotę i walutę, tytuł i opis zlecenia, czy saldo.

Według MF podatnicy odniosą korzyści ze zmian w postaci m.in. szybkiej identyfikacji nieuczciwych kontrahentów oraz ochrony przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów. Planowane jest wprowadzenie mechanizmu szybkiego ostrzegania w przypadku „podejrzanych” transakcji oraz elektronicznego zawiadamiania podatników o stwierdzonych nieprawidłowościach. Ponadto kontrole podatkowe będą mogły być ograniczone tylko i wyłączenie do podatników, u których zidentyfikowano nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami. Skróceniu ma też ulec czas weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotów (szybsze uzyskiwanie zwrotów).

Wśród korzyści dla budżetu państwa wymieniono: zwiększenie wpływów podatkowych na skutek minimalizacji luki podatkowej, możliwość szybszego wykrywania nieprawidłowości i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. Istotnie ma skrócić się czas kontroli podatkowych, celno – skarbowych oraz czynności sprawdzających. ograniczone zostaną oszustwa, zwiększy się skuteczność egzekucji należności podatkowych.

>>> Czytaj też: Koniec marzeń o niższym ZUS-ie. Reforma nie budzi entuzjazmu