Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz tłumacząc wniosek o zgodę na zmianę w planie finansowym PARP na 2017 r. powiedziała, że to instytucja finansująca w ogromnym stopniu rozwój małych i średnich firm, zarządza wieloma programami, w tym przede wszystkim programem operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Korekta w planie finansowym, o którą wystąpił resort rozwoju państwa dotyczy przesunięcia kwoty ponad 1,6 mln zł zł z pozycji kosztów do pozycji wynagrodzenia osobowe i składki. Jak wyjaśniła wiceminister, wiąże się to z pozyskaniem przez agencję nowych projektów. "A zatem te środki są zabezpieczone w budżecie agencji. Realizacja tych nowych projektów wymaga zaangażowania kolejnych 14 dodatkowych etatów. (...) Środki te zostały zapewnione, nie można ich finansować z innych źródeł" - powiedziała. Podkreśliła, że aby osoby do obsługi nowych projektów mogły się pojawić, potrzebna jest korekta planu finansowego.

Reklama

Druga wnioskowana przez MR zmiana dotyczy przesunięcia w wydatkach majątkowych PARP 1,1 mln zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. "Ma pozwolić PARP zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo w systemach informatycznych (...). Wszystkie projekty dystrybuowane są, rozliczane, oceniane, ewaluowane, a następnie rozliczane z Komisją Europejską w systemach informatycznych. Ich sprawność i przede wszystkim większe gwarancje bezpieczeństwa, wymagają zwiększenia wydatków bieżących na te właśnie pozycje" - powiedziała Emilewicz.

Wiceminister zaznaczyła, że w obu przypadkach zmiany będą dokonane w ramach środków będących do dyspozycji PARP i nie spowodują wzrostu wydatków dla budżetu państwa. (PAP)