Akcjonariusze Bogdanki zdecydują 26 VI o 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują o przeznaczeniu 34,01 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. [...] postanawia zysk netto za 2016 r. w wysokości 175 896 313,75 zł podzielić w następujący sposób:
1. Kwotę 34 013 590 zł przeznaczyć na dywidendę, tj. 1,00 zł na jedną akcję.
2. Pozostałą kwotę, tj.: 141 882 723,75 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.
Dzień dywidendy zaproponowano na 13 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2017 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto Bogdanki w 2016 r. wyniósł 175,9 mln zł wobec 278,03 mln zł straty rok wcześniej.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)