Bioton będzie domagać się odszkodowania od LG Chem przed trybunałem arbitrażowym


Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Bioton i jego spółka zależna Biopartners GmbH złożyły wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko LG Chem w związku z niewykonaniem zobowiązań z umowy rozwojowo-licencyjnej dla leku Valtropin SR. Biopartners będzie domagać się 6 mln USD odszkodowania, podał Bioton.
"Bioton S.A. informuje, że w dniu 25.05.2017 r. Biopartners GmbH z siedzibą w Baar, Szwajcaria, w której spółka posiada – za pośrednictwem Biopartners Holdings AG z siedzibą w Baar, Szwajcaria – 100% udziałów, złożyła wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przed trybunałem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, w którym domagać się będzie od LG Chem, Ltd. z siedzibą w Seulu, Korea odszkodowania z tytułu niewykonania przez LG Chem zobowiązań określonych umową rozwojowo-licencyjną z 16.10.2001 r.. Umowa została rozwiązana przez Biopartners pismem z dnia 23.05.2017 r." - czytamy w komunikacie.
Umowa określała m.in. zasady współpracy stron przy rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego produktu endokrynologicznego - hormonu wzrostu o przedłużonym uwalnianiu Valtropin SR. W wyniku prowadzonych na bazie umowy prac rozwojowych i procesów rejestracyjnych uzyskany został certyfikat rejestracyjny umożliwiający sprzedaż i dystrybucję Valtropin SR na terenie Unii Europejskiej. Jednak z uwagi na niewykonanie przez LG Chem obowiązku dostarczenia Biopartners produktu gotowego do wprowadzenia do obrotu, Valtropin SR do dziś nie został skomercjalizowany, wyjaśniono.
"W postępowaniu arbitrażowym Biopartners domagać się będzie od LG Chem odszkodowania w kwocie nie niższej niż sześć milionów dolarów amerykańskich. Ostateczna wartość szkody poniesionej przez Biopartners, a co za tym idzie – wysokość żądanego od LG Chem odszkodowania - zostanie określona w toku postępowania arbitrażowego" – czytamy dalej.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)