Akcjonariusze TIM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2016 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2016 zysk netto w kwocie 5 665 821,07 zł przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych" – czytamy w komunikacie,

TIM odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 5,67 mln zł wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 666 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)