InPost złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), poinformowała spółka.

"Z uwagi na fakt, że wszyscy akcjonariusze spółki wspólnie zainicjowali procedurę przywrócenia akcjom formy dokumentu, spółka wniosła o wyznaczenie możliwie najkrótszego terminu na wystąpienie skutku w postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie" - czytamy w komunikacie.

Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 11 558 000 (akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej 11 558 000 zł, podano także.

Pod koniec maja br. AI Prime i Rafał Brzoska ogłosili przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPost. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji obu spółek od 25 maja.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)