EuroRating podwyższył perspektywę ratingu KGHM do stabilnej


Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - EuroRating podniósł perspektywę ratingu KGHM Polska Miedź do stabilnej z negatywnej i utrzymał ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie BBB-, podała agencja.
"Zmiana perspektywy ratingu dla lubińskiego koncernu wydobywczego związana jest głównie z utrzymywaniem się w I połowie bieżącego roku cen miedzi na światowych rynkach na poziomach istotnie wyższych niż w roku ubiegłym. Znalazło to już swoje odzwierciedlenie w poprawie wypracowywanych przez KGHM Polska Miedź w ciągu ostatnich kwartałów znormalizowanych wyników finansowych (po korekcie o dokonane księgowe odpisy wartości aktywów)" - czytamy w komunikacie.
EuroRating oczekuje przy tym, że jeśli notowania miedzi nie spadną ponownie istotnie w najbliższych kwartałach, spółka powinna nadal poprawiać generowane wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ujęciu czterokwartalnym. Agencja szacuje, że nawet przy wypłacie uchwalonej niewielkiej dywidendy za 2016 rok, powinno to również przełożyć się na dalszy spadek wskaźnika dług netto / EBITDA, podano także.
"EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że po dokonanych przez spółkę w poprzednich dwóch latach wysokich ujemnych przeszacowaniach wartości majątku, struktura finansowania grupy KGHM jest obecnie nadal niezadowalająca. Do czynników negatywnych agencja zalicza także wciąż relatywnie słabą sytuację płynnościową spółki" - czytamy również.
KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.
(ISBnews)