Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w II kwartale br. uzyskała najwyższy w historii zysk netto - powiedział w piątek na konferencji wiceprezes Giełdy Jacek Fotek. Jego zdaniem perspektywy rozwoju giełdy zależą od rozwoju polskiej gospodarki.

Fotek przedstawił wyniki finansowe spółki w drugim kwartale tego roku. "W ujęciu kwartalnym Giełda odnotowała najwyższy w historii wynik zysku netto na poziomie 41,9 mln zł, w porównaniu z I kw. na poziomie niecałych 28 mln zł (...). Ten wzrost jest ponad 50-proc. w ujęciu kwartalnym" - powiedział. Zaznaczył, że oznacza to, iż w pierwszym półroczu br. GPW wypracowała 69,7 mln zł zysku, czyli o 18,9 proc. więcej w porównaniu do analogicznego półrocza 2016 r., kiedy zysk wyniósł 58,6 mln zł.

Fotek zaznaczył, że przychody ze sprzedaży GPW były w II kw. 2017 r. stabilne (87,6 mln zł), choć lekko niższe niż w pierwszym kwartale. Wynikało to - jak wyjaśnił - przede wszystkim z trochę mniejszej aktywności na rynku instrumentów finansowych. "Jednakże było to z powodzeniem skompensowane znacznie niższymi poziomami kosztów operacyjnych" - wskazał. Zaznaczył, że w ujęciu kwartalnym spadły one o około. 19 proc. i wyniosły 37,8 mln zł.

Fotek poinformował, że w drugim kwartale br. miały miejsce trzy duże debiuty na GPW o wartości 2,2 mld zł, co dało Giełdzie 9. miejsce, jeśli chodzi o wartość debiutów w pierwszym półroczu wśród wszystkich giełd europejskich.

"Świadczy to o tym, że duzi emitenci, duże projekty inwestycyjne zwracają się na polski rynek kapitałowy, na rynek akcji, w celu pozyskania środków. To potwierdza pozytywną tendencję na rynku kapitałowym w tej chwili, co jest odzwierciedleniem oczywiście również bardzo pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce" - powiedział dziennikarzom Fotek.

Dodał, że w lipcu br. miały miejsce następne trzy debiuty, których wartość przekroczyła 1,2 mld euro. Jego zdaniem zapewne przesunie to GPW pod względem wartości debiutów w górę wśród giełd europejskich.

Pytany o perspektywy rozwoju warszawskiej Giełdy Fotek powiedział, że zależą one od perspektyw rozwoju polskiej gospodarki i polskiego rynku finansowego. "Im lepiej nasza oferta i platformy transakcyjne będę dostosowane do zmieniających się potrzeb emitentów i inwestorów w poszczególnych klasach aktywów, tym lepiej będziemy spełniać swoją rolę" - ocenił.

"Podejmujemy, jako GPW wszelkie starania w poszczególnych obszarach, czy to w rynku instrumentów finansowych, czy to w rynku instrumentów towarowych (...), żeby unowocześnić naszą infrastrukturę" - powiedział. Wskazał na przykład nowego systemu transakcyjnego na Towarowej Giełdzie Energii. "Myślę, że to jest właściwa droga do tego, żeby wzmacniać pozycję grupy kapitałowej Giełdy" - dodał.

Pytany o nową strategię GPW wiceprezes powiedział, że Giełda ma strategię i realizuje ją od 2014 r. do 2020 r. "Oczywiście, jak każdy dokument, ona wymaga aktualizacji. Oczywiście projektując nowe obszary działalności musimy uwzględnić fakt, że nie mamy pełnego składu zarządu, czekamy na zatwierdzenie prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu. Jestem przekonany, że zarząd w pełnym składzie będzie w stanie sprawnie ustalić ewentualną rewizję strategii czy nową strategię, która będzie w stosowanym czasie przedstawiona" - wyjaśnił.

W połowie czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych wybrało na prezesa spółki Marka Dietla. Wcześniej na stanowisko wiceprezesa powołano Jarosława Grzywińskiego, który dotychczas pełnił obowiązki prezesa. Zgodę na objęcie tych funkcji musi wydać Komisja Nadzoru Finansowego, która jeszcze tego nie zrobiła.

W czwartek spółka poinformowała w komunikacie, że zysk netto GPW wzrósł w II kw. tego roku do 41,9 mln zł, czyli o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik netto Grupy w I półroczu 2017 roku ukształtował się na poziomie 69,7 mln zł, czyli był wyższy o 18,9 proc. w stosunku do wyniku netto w porównywalnym okresie 2016 rok, kiedy to wyniósł 58,6 mln zł.

Nakłady inwestycyjne Grupy w I półroczu 2017 r. wyniosły 13,3 mln zł, z czego 5,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 8 mln zł na wartości niematerialne.

"Dla porównania, w I półroczu 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły łącznie 5,9 mln zł, z czego 4,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 1,6 mln zł na wartości niematerialne" - napisano w komunikacie.

Giełda przypomniała, że 19 czerwca br. walne spółki podzieliło zysk za rok 2016, z którego na wypłatę dywidendy przeznaczono 90,2 mln zł, z czego dywidenda należna Skarbowi Państwa wynosi 31,6 mln zł.

GPW poinformowała ponadto, że podatek dochodowy zapłacony przez Grupę w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. wyniósł 31,4 mln zł w porównaniu do 13 mln zł w I półroczu 2016 roku.

>>> Czytaj też: Syndrom Wołodyjowskiego. Od zwycięstwa PiS prezes zrobił, co tylko mógł, by poniżyć głowę państwa