APS Energia odnotowała 3,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,33 mln zł wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,46 mln zł w I-II kw. 2017 r. wobec 24,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 0,52 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak podano, za wzrost przychodów łącznie odpowiada zarówno wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (przy jednoczesnym wzmocnieniu kursu rubla) jak i zwiększenie sprzedaży na rynku polskim. Okresowy spadek marż wynikał przede wszystkim z nastawienia spółki na zwiększanie udziałów w rynku polskim (w tym poprzez pozyskanie nowych segmentów odbiorców) oraz ze skokowego wzrostu amortyzacji po zakończeniu inwestycji w Stanisławowie Pierwszym. Na obniżenie rentowności miał także wpływ zwiększony udział sprzedaży spółki zależnej ENAP, oferującej usługi o niższych marżach niż przeciętne w grupie.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,5 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)