Machajewski funkcję wiceprezesa pełnił nieprzerwanie od 19 czerwca 2006 r., wchodząc w skład zarządu VI, VII, VIII oraz IX kadencji. Był wiceprezesem ds. ekonomiczno – finansowych.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku. 

>>> Czytaj też: Gazociąg Baltic Pipe coraz bliżej. Polska i Dania uruchamiają kolejną fazę projektu