"Uruchomienie fazy 2. procedury Open Season umożliwi użytkownikom sieci zgłaszanie zapotrzebowania na przesył gazu ziemnego ze źródeł norweskich do Danii i Polski oraz pozostałych krajów regionu. Zakończona w dniu 25 lipca 2017 roku faza 1. dla projektu Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją tej inwestycji poprzez zgłoszenie wystarczającego popytu na przesył gazu ziemnego. Pozytywny wynik fazy 1. zadecydował o uruchomieniu przez obu operatorów fazy 2., której celem będzie ostateczne zadeklarowanie przez uczestników rynku wolumenu rezerwowanej przepustowości, a następnie zawarcie  umów przesyłowych na okres do 15 lat gazowych" - czytamy w komunikacie.

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego informują, że po konsultacjach z krajowymi organami regulacyjnymi zdecydowano o wydłużeniu fazy alokacji, podano także.

"W ramach fazy 2. uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października 2017 r. Następnie, po przeprowadzeniu oceny otrzymanych ofert w fazie 2. i dokonaniu alokacji przepustowości, każdy z operatorów przeprowadzi test ekonomiczny. Pozytywne wyniki umożliwią zawarcie z uczestnikami rynku umów przesyłowych" - podsumowano.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

>>> Czytaj też: Gniew elit kontra głos ludu. Czy Włochy naprawdę opuszczą strefę euro?