Zysk netto 11bit studios spadł r: r do 1,46 mln zł w II kw. 2017 r.


Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - 11bit studios odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,56 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,83 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 5,23 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2017 r. spółka miała 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8,89 mln zł w porównaniu z 12,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 0,27 mln zł wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej.
"Głównym źródłem przychodów 11 bit studios w I połowie roku pozostawała sprzedaż gry 'This War of Mine' oraz 'Beat Cop', który zadebiutował w ostatnich dniach marca" – powiedział prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie.
Wskazał, że negatywny wpływ na rentowność netto spółki w I półroczu 2017 roku miały zmiany na rynkach walutowych.
"Gwałtowne umocnienie złotego, szczególnie wobec dolara amerykańskiego sprawiło, że w tym okresie musieliśmy zaksięgować blisko 2,6 mln zł niegotówkowych kosztów finansowych powstałych z uwagi na konieczność przeszacowania wartości aktywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych" – oznajmił prezes.
Podkreślił, że odpis miał niegotówkowy charakter i nie uszczuplił zasobów pieniężnych spółki. "Jej stan, mimo sporych wydatków związanych z finansowaniem produkcji 'Frostpunk', gier z naszego wydawnictwa oraz budową drugiego zespołu deweloperskiego, zmienił się minimalnie w porównaniu z rekordowym poziomem z końca 2016 roku" – dodał przedstawiciel 11 bit studios.
Na koniec czerwca spółka miała na kontach, lokatach oraz w jednostkach uczestnictwa TFI, blisko 28,5 mln zł gotówki.
11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.
(ISBnews)