"MF pracuje nad zamianą istniejącego podatku u źródła na opłatę pobieraną od emitentów obligacji korporacyjnych. Podatek u źródła nie przynosił nam dochodów do budżetu, a jednocześnie powodował, że firmy tworzyły spółki specjalnego przeznaczenia za granicą w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Chcemy ułatwić emitowanie obligacji i w zamian pobierać od emitentów pewną jednorazową opłatę" - powiedział dziennikarzom Żukowski w kuluarach III Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych.

Dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF nie podał, kiedy ta zamiana mogłaby nastąpić.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki wypłacane na rzecz zagranicznych osób prawnych podlegają w Polsce podatkowi u źródła w wysokości 20 proc. Na podstawie większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, stawka podatku od takich odsetek może być obniżona lub może mieć zastosowanie zwolnienie z podatku. Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadzają zwolnienie dla odsetek wypłacanych „w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank”.(PAP Biznes)