Work Service ma umowę przejęcia pozostałych 25% udziałów ProhumanWarszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó warunkową umowę przejęcia brakujących 25% udziałów w węgierskiej spółce Prohuman. Obecna umowa zastępuje umowę z 13 grudnia 2016 r. oraz umowę z 5 lipca 2017 r., poinformowała spółka. Wartość transakcji wyniesie do 7 325 mld HUF (ok. 100,6 mln zł) i będzie płatna w 3 transzach. Całkowite rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej do 29 czerwca 2018 roku.

"Podpisanie umowy inwestycyjnej z Profólió Projekt Tanácsadó przybliża nas istotnie do finalizacji tej transakcji. Przez ostatnie miesiące trwały intensywne prace nad umową. To dobry wynik, biorąc pod uwagę złożoność procesu. Jej ostateczne zamknięcie spodziewane jest w pierwszej połowie 2018 roku" – powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

Work Service w ramach pierwszej transzy, w terminie 25 października 2017 roku, nabędzie akcje uprawniające łącznie do wykonywania 80,22% na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostałe 19,78% WSE kupi w dwóch kolejnych transzach, zrealizowanych po spełnieniu wszystkich wskazanych w umowie warunków, które odbędą się 31 stycznia 2018 r. (4,98%) oraz 29 czerwca 2018 r. (14,8%). Wartość transakcji wyniesie do 7,325 mld HUF, co według średniego kursu NBP oznacza kwotę 100,6 mln zł, podano również.

"Prohuman jest nr 1 na Węgrzech, a wzrost biznesu na tym rynku jest istotnym elementem realizowanej przez nas strategii rozwoju międzynarodowego. W samym pierwszym półroczu tego roku na Węgrzech wypracowaliśmy ponad 200 mln zł przychodów. Ponadto jeśli uwzględnilibyśmy efekt tegorocznych akwizycji Grupa PHU, to możemy pochwalić się blisko 20-proc. wzrostem skali węgierskiego biznesu" – dodał Witucki.

Prohuman od 2010 r. o 600% zwiększył swój poziom przychodów. Spółka zatrudnia łącznie ponad 17 tys. pracowników tymczasowych i jest to najlepszy wynik na tle konkurencji. Jednocześnie utrzymujące się na Węgrzech niskie bezrobocie i rosnące deficyty kadrowe zwiększają zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)