Podmiot zależny GetBack pozyskał finansowanie w wysokości do 30 mln euroWarszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał umowy, na mocy których pozyska finansowanie w wysokości do 30 mln euro, poinformował GetBack. Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności przez podmioty w ramach grupy kapitałowej spółki lub na inne cele związane z modelem biznesowym grupy kapitałowej.

"Finansowanie uzyskane w wyniku emisji obligacji zostanie udzielone podmiotowi przez zagraniczny podmiot spoza grupy kapitałowej spółki, który obejmie powyższe obligacje w ramach dedykowanej emisji niepublicznej" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęliśmy pozyskiwanie finansowania poprzez emisję euroobligacji, które chcielibyśmy kierować do inwestorów zagranicznych, chcących zainwestować w nasze papiery dłużne denominowane w walucie euro. Bardzo nas cieszy zaufanie, jakim obdarzył nas inwestor w ramach emisji niepublicznej. Dzięki kapitałowi, który pozyskamy z emisji, będziemy mogli śmielej przyglądać się inwestycjom zagranicznym w portfele, a co więcej, takie emisje obligacji dadzą nam naturalny hedging. Chcemy pozyskać kolejnych inwestorów i mam nadzieję, że będziemy mogli z przyjemnością poinformować rynek o pozytywnych rezultatach naszych działań" - powiedział ISBnews prezes GetBack Konrad Kąkolewski.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)