Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 559,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 425,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 340,97 mln zł wobec 1 218,38 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 526,91 mln zł wobec 487,22 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 150,42 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 150,1 mld zł na koniec 2016 r.
W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 1 664,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 705,9 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 1 466,99 mln zł wobec 1 719,2 mln zł zysku rok wcześniej.
"Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK S.A. za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 5 753,3 mln zł i były stabilne w stosunku rocznym. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z ubiegłorocznych dochodów wynagrodzenia z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Int. przez Visa Inc., dochody ogółem zwiększyły się o 6% r/r" - czytamy w raporcie.
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2 495,3 mln zł i zwiększył się o 3,5% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po skorygowaniu przychodów jak wyżej), wzrósł o 19,1% r/r, podano także.
Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 1 664,1 mln zł i zmniejszył się o 2,5% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 14,8% r/r.
Na koniec września br. współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,9% (wobec 15,05% na 31 grudnia 2016 r. i 15,3% na 30 września 2016 r.).
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,7% (wobec 12,8% na 31 grudnia 2016 r. i 11,6% na 30 września 2016 r.), podano także.
Koszty ogółem wyniosły 2 502,2 mln zł i zmniejszyły się o 1% r/r przy spadku kosztów działania o 6,2% r/r. Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 43,5% (wobec 46,5% za trzy kwartały 2016 r.), wskazano dalej w raporcie.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych były w wysokości 477,5 mln zł wobec 565,3 mln zł za trzy kwartały 2016 r.
"Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,0% (6,6 % na 31 grudnia 2016 r. i 6,8% na 30 września 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,64% (0,75% na 31 grudnia 2016 r. i 0,80% na 30 września 2016 r.)" - czytamy w materiale.
Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,3 mln (+4,2% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1 mln klientów (+25,4% r/r).
Baza kart płatniczych grupy kapitałowej BZ WBK (bez kart przedpłaconych) obejmowała 3,5 mln instrumentów debetowych (+4,5% r/r) oraz blisko 1,3 mln kart kredytowych BZ WBK S.A. i SCB S.A. (+4,7% r/r) .
Baza klientów bankowych ogółem liczyła ponad 6,4 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)