Zysk netto Banco Santander spadł r: r do 1 461 mln euro w III kw. 2017 r.Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Banco Santander miał 1 461 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r., co oznacza spadek o 14% r/r, podała instytucja.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w III kw. br. 8 681 mln euro (wzrost o 0,9% kw/kw), zaś wynik z prowizji i opłat wyniósł 6 486 mln euro (wzrost o 1,3% kw/kw), podano w komunikacie.

"Banco Santander uzyskał zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynoszący 5 077 mln euro w ciągu 9 miesięcy 2017 r. co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych w wysokości 515 mln euro. Stało się to dzięki dalszej poprawie jakości i powtarzalności przychodów grupy, wraz z dobrą kontrolą kosztów i stale poprawiającą się jakością kredytów" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik RoTE wyniósł w III kw. br. 12,1%, a w ciągu 9 miesięcy br. sięgnął 10,99%, podano także. Wcześniej w październiku bank podniósł cel dla wskaźnika ROTE do ponad 11,5% na 2018 r. z 11% poprzednio w ramach rewizji strategii.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

(ISBnews)