Zysk netto Synthosu spadł r: r do 10 mln zł w III kw. 2017 r.,


Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Synthos odnotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 92 mln zł wobec 93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 725 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 196 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 339 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 189 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 434 mln zł w porównaniu z 3 319 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 339 mln zł wobec 189 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.
(ISBnews)