Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-16 6702,75 -0,5% -5,9% 21,4% 23,6%
Miedź 3M USD/t 2017-11-16 6737,00 -0,5% -5,6% 21,7% 24,0%
Ołów spot USD/t 2017-11-16 2392,50 -1,2% -5,3% 19,7% 11,4%
Ołów 3M USD/t 2017-11-16 2403,50 -1,3% -5,4% 19,2% 11,2%
Aluminium spot USD/t 2017-11-16 2084,50 -0,1% -1,2% 22,3% 22,0%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-16 2102,00 -0,2% -1,6% 24,2% 23,9%
Cyna spot USD/t 2017-11-16 19432,00 0,1% -6,0% -8,4% -3,1%
Cyna 3M USD/t 2017-11-16 19350,00 0,1% -6,1% -8,4% -2,8%
Nikiel spot USD/t 2017-11-16 11294,00 -2,9% -4,3% 13,3% 0,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-16 11350,00 -2,9% -4,3% 13,3% 0,2%
Cynk spot USD/t 2017-11-16 3184,00 -0,3% -1,4% 24,5% 27,0%
Cynk 3M USD/t 2017-11-16 3144,00 -0,2% -1,6% 22,0% 24,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-16 188,00 0,2% 3,6% -16,8% -39,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-16 82,50 -2,1% -2,4% 19,9% 22,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-16 671,75 -1,1% 5,3% 8,4% 27,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-16 625,75 -1,2% 5,7% 9,0% 30,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-16 589,00 0,5% 3,1% 12,2% 31,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-16 543,75 0,7% 4,7% 10,9% 32,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-16 339,00 -1,3% 4,2% 7,2% 35,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-16 340,75 -0,7% 6,4% 10,6% 41,5%

(PAP Biznes)