W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,3 proc. i wyniosło 4 574,35 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 6 035,8 osób, podano w komunikacie.

Siedemnastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia sięgnął 2,9-4,5 proc. rok do roku, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,3 proc. rok do roku w październiku (wobec wzrostu o 4,5 proc. rok do roku we wrześniu bieżącego roku).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w październiku zwiększyły się o 6,1-7,1 proc. rok do roku , przy średniej na poziomie 6,5 proc. rok do roku (wobec 6 proc. wzrostu we wrześniu br.).

Zatrudnienie GUS październik 2017

Zatrudnienie GUS październik 2017

źródło: Materiały Prasowe

GUS podał informacje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzenia brutto w 2016 r. w poszczególnych województwach. Liderem jest województwo mazowieckie (4948,13 zł), na drugim końcu zestawienia plasuje się woj. warmińsko-mazurskie - 3456,95 zł.

Wynagrodzenia będą rosnąć

Coraz bardziej dające się we znaki ograniczenia w podaży pracy wspierają wzrost presji płacowej - ocenił Piotr Piękoś z Pekao w komentarzu do piątkowych danych GUS ws. wynagrodzeń i zatrudnienia. Dodał, że w średnim terminie spodziewa się przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń.

"W październiku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 7,4 proc. r/r z 6,0 proc. r/r we wrześniu – był to najwyższy jej odczyt od prawie sześciu lat" - wskazał w komentarzu Piotr Piękoś z Pekao.

Jak wyjaśnił, odczyt okazał się "wyraźnie wyższy od konsensusu prognoz rynkowych na poziomie 6,6 proc. r/r." "Oprócz fundamentalnie narastającej presji płacowej istotnym czynnikiem przyspieszenia płac w październiku mógł być również wzrost dynamiki płac w sektorze przetwórczym ze względu na pozytywny wpływ liczby dni roboczych" - napisał.

Wynagrodzenia w województwach GUS 2016

Wynagrodzenia w województwach GUS 2016

źródło: Materiały Prasowe

Piękoś zaznaczył, że coraz bardziej "dające się we znaki" ograniczenia w podaży pracy wspierają wzrost presji płacowej. "Naciski płacowe nasiliły się w większości branż, przy czym najsilniejsze notowane są w budownictwie. W średnim terminie spodziewamy się dalszego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń" - podkreślił.

Z kolei, jak zauważył, dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w październiku obniżyła się nieco poniżej mediany prognoz rynkowych (4,5 proc. r/r).

"W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała wzrost o ok. 5 tys., tj. w skali zbliżonej do poprzedniego miesiąca i mniejszej niż w październiku przed rokiem (8 tys.). Oczekujemy stopniowego wyhamowywania trendu wzrostowego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w warunkach coraz bardziej ograniczonej podaży pracowników" - ocenił. Dodał, że to zjawisko wzmocni październikowa obniżka wieku emerytalnego.

"Dzisiejsze dane przekładają się na wzrost dynamiki realnego funduszu płac do 9,8 proc. r/r z 8,5 proc. r/r we wrześniu. Jest to najszybsze tempo wzrostu realnego funduszu płac od 9 lat, co potwierdza utrzymujące się bardzo mocne wsparcie ze strony rynku pracy dla krajowej konsumpcji prywatnej" - zaznaczył.

Wskazał, że Pekao podtrzymuje swój "scenariusz bazowy dla polityki pieniężnej", zakładający dłuższą stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie i rozpoczęcie podwyżek kosztu pieniądza "dopiero w IV kwartale 2018 r."

"Jednocześnie jednak w świetle coraz wyższych odczytów dynamiki płac podkreślamy rosnące ryzyko inflacyjne ze strony wzrostu płac mocno przewyższającego tempo wzrostu wydajności pracy" - ocenił.

>>> Czytaj też: Morawiecki: Budżet z uszczelnienia podatków uzyska 30 mld zł