Zysk netto ATM wzrósł r: r do 5,39 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - ATM odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,66 mln zł wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,4 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 32,94 mln zł rok wcześniej.
"Wyniki operacyjne ATM w trzecim kwartale 2017 roku były bardzo zbliżone do rezultatów kwartału poprzedniego. Przychody ze sprzedaży z segmentów podstawowych poprawione zostały o 0,5% kw./kw., rentowność sprzedaży zwiększyła się 0,7 pkt proc. w stosunku do osiągniętej w I poł. 2017 roku, natomiast koszty stałe (ogólnego zarządu) wzrosły o 10% kw/kw (głównie poprzez wzrost kosztów amortyzacji oraz związanych z restrukturyzacją). W ujęciu rok do roku, kluczowe pozycje sprawozdania z dochodów zostały w minionym kwartale poprawione o kilka procent (+2% r/r przychody ze sprzedaży z segmentów podstawowych; +9% r/r EBITDA), natomiast biorąc pod uwagę cały okres trzech kwartałów 2017 roku wzrosty wyniosły odpowiednio 3% r/r (przychody) oraz 17% (zysk EBITDA)" - czytamy w raporcie.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 17,9 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 5,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 99,84 mln zł w porównaniu z 99 mln zł rok wcześniej.
ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)