Na początku września br. PKO Bank Polski podał, że podpisał umowę nabycia od KBC Asset Management 100% akcji w KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poprzez spółkę zależną PKO BP - PKO BP Finat Sp. z o.o. Jak wówczas informowano, umowa ma charakter warunkowy i jej finalizacja po uzyskaniu odpowiednich zgód od regulatorów planowana jest w I kwartale 2018 r. Docelowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach grupy PKO BP zostaną połączone.

Spółka złożyła także we wrześniu wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad KBC TFI. 

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych należy do belgijskiej grupy finansowo ubezpieczeniowej KBC. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych prowadzi w szczególności działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

>>> Czytaj też: Emilewicz: Projekt o niższym ZUS dla małych firm trafi pod obrady Sejmu w grudniu [WYWIAD]