"W grudniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6,7 (przed miesiącem minus 1,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,4 proc. i 16,3 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są bardziej negatywne od zgłaszanych w listopadzie.

"Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Odpowiednie oczekiwania są bardziej pesymistyczne od przewidywań formułowanych w listopadzie. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Grudzień jest trzecim z kolei miesiącem, w którym prognozowane jest ograniczenie zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do przewidywanego w listopadzie" - napisano.

Spośród badanych podmiotów 30,5 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują niekorzystne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, najgorsze od stycznia bieżącego roku" - dodano.(PAP Biznes)