Jest to 7-kilometrowy fragment obwodnicy Łomży na międzynarodowej trasie Via Baltica, łączącej Polskę z krajami bałtyckimi.

"Via Baltica jest kolejną drogą życia dla Podlasia, drogą życia dla Warmi i Mazur, jest drogą niezbędną dla części Polski, która nie jest dobrze skomunikowana" - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. "To jest tylko 7 kilometrów, ale jakże niezmiernie ważne" - dodał.

Odcinek drogi zrealizuje za 218,1 mln zł firma Mota Engil Central Europe SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

W ramach zadania powstanie 7,2 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61, węzeł Łomża Południe oraz 9-kilometrowy odcinek (w nowym przebiegu) drogi krajowej nr 63 w kierunku Zambrowa.

Na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj" przewidziano 31 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych 15 grudnia – 15 marca).Wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w ciągu kolejnych 16 miesięcy zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Nowy odcinek drogi krajowej nr 63 (od węzła „Łomża Południe” do istniejącej dk 63 w rejonie miejscowości Podgórze) zostanie wybudowany jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o długości 8,9 km. W ramach zadania powstanie wiadukt nad linią kolejową nr 49 Śniadowo – Łomża.

Umowę podpisali: Piotr Roszak (Dyrektor Mota Engil Central Europe SA), Andrzej Szkuat (Dyrektor Mota Engil Central Europe SA), Maciej Gorysz (Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji) oraz Wojciech Borzuchowski (Dyrektor GDDKiA Oddział Białystok). (PAP)

Adrian Pezowicz