Minister spotkał się z przedsiębiorcami w Centrum Kongresowym Targów Kielce, na zaproszenie świętokrzyskiej loży Business Centre Club i wojewody Agaty Wojtyszek.

Kwieciński ocenił, że rząd – mimo zmian jakie nastąpiły w tym tygodniu – jest „rządem kontynuacji”. „Realizujemy to, co z jednej strony zapowiadało kierownictwo PiS – znacznie silniejszą orientację na gospodarkę, znaczenie silniejsze zainteresowanie sprawami europejskimi. To znalazło swój wyraz w przeprowadzonych zmianach, i w tym, czym rząd będzie się zajmował w najbliższych miesiącach i latach” – dodał.

„Taki akcent na gospodarkę, gdzie owoce wzrostu gospodarczego będą płynęły nie tylko do najbogatszych regionów, do najbogatszej części społeczeństwa, ale do całego społeczeństwa. To jest credo naszego rządu” – podkreślił.

Dodał, że resort który reprezentuje „będzie faktycznie ministerstwem, które będzie bardzo silnie koordynowało całą politykę społeczno-gospodarczą". „Dla nas najważniejszym zadaniem będzie skuteczne wdrażanie rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tak rozumiemy swoją misję” – zaznaczył Kwieciński.

Przypomniał, że resort ma do dyspozycji fundusze europejskie, jak i instrumenty finansowe oparte o środki krajowe. „Chcemy zajmować się koordynacją tych działań również na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym” – dodał Kwieciński.

Podkreślił, że ważną będzie kwestia „silniejszego uruchomienia inwestycji samorządowych”. „Uważam, że taki model funkcjonowania państwa, szczególnie w polityce rozwojowej, ale także polityce społecznej, który był oparty na silnym współdziałaniu szczebla rządowego z samorządowym, dawał Polsce bardzo dobre owoce. Chcielibyśmy, żeby był on bardzo efektywny. On też bardzo silnie wyrażał się w polityce inwestycyjnej państwa” – zauważył.

Jak podkreślił, połowa inwestycji w Polsce jest realizowana przez samorządy. „Bardzo nam zależy na pobudzeniu inwestycji – by były realizowane nie tylko w dużych aglomeracjach, ale w całym kraju” – mówił Kwieciński.

Ocenił, że dominujący wcześniej paradygmat rozwojowy, który zakładał koncentrację wysiłków rozwojowych w największych aglomeracjach kraju i czekanie, „aż ten rozwój się rozleje na cały kraj” nie spełnił się i był szczególnie niekorzystny dla takich województw, jak woj. świętokrzyskie.

„Uważamy, że politykę rozwojową trzeba prowadzić w całym kraju – mamy ku temu bardzo korzystną strukturę osadniczą – miasta są dosyć równomiernie rozłożone w kraju – większe, średnie i mniejsze. I mamy stosunkowo aktywne obszary wiejskie” – zauważył.

Zaznaczył, że ważna jest silna współpraca z biznesem. „Nie boimy się spotkań z biznesem i tu w terenie, i u nas – w administracji publicznej. Chcemy, by były to stosunki partnerskie, jak najbardziej transparentne. Będziemy się starali poprawić otoczenie dla prowadzenia biznesu” – zaznaczył Kwieciński.

Dodał, że wszystkie ustawy związane z konstytucją dla biznesu są już w parlamencie.

Ocenił, że bardzo istotna jest ustawa, właśnie kierowana do Sejmu – o wspieraniu inwestycji. „Powoduje, że wsparcie będzie mogło być kierowane do inwestycji w całym kraju, a nie tylko w wybranych miejscach (…) Będzie się liczyła jakość tych inwestycji, czyli m.in. to, czy będą oparte o nowe technologie. Wsparcie będzie zależało od położenia – co bardzo ważne dla woj. świętokrzyskiego. Będzie się liczyła się jakość tworzonych miejsc pracy” – opisywał Kwieciński. (PAP)

Katarzyna Bańcer