Poniżej prognozy cen według KOWR na kolejne kwartały z porównaniem do cen z listopada 2017 r.:

 XI 2017 III 2018 VI 2018 wg GUS pszenica ogółem (t) 658 680-710 690-740 pszenica konsump. (t) 677 700-730 710-760 żyto ogółem (t) 557 570-600 580-620 żywiec wieprzowy (kg) 4,65 4,4-4,6 4,8-5,1 bydło ogółem (kg) 6,52 6,2-6,5 6,3-6,7 żywiec drobiowy (kg) 3,41 3,3-3,5 3,4-3,6 OMP* (kg) 7,47 6,0-6,3 6,5-7,0 masło (zł/kg) 23,88 18,7-19,7 18,4-19,8 * ceny zbytu z podatkiem VAT