Przychody Synektika wzrosły o 139,6% r: r do 34,03 mln zł wg szacunkówWarszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik wyniosły - według szacunków - 34 027 000 zł w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 139,6% w skali roku.

"Jednocześnie osiągnięte w czwartym kwartale 2017 roku wyniki sprzedaży przekładają się na przewidywany skumulowany poziom sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2017 roku w wysokości 62 932 000 zł. Jest to o 46% więcej niż skumulowana sprzedaż za dwanaście miesięcy zakończonych 30.09.2017 roku, która pomniejszona o zdarzenia o charakterze jednorazowym wyniosła 43 103 270,75 zł" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy poziom przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2017 roku wyniesie - według szacunków - 30 074 000 zł, co oznacza wzrost o 181,5% w skali roku, zaś poziom sprzedaży za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2017 roku wyniesie 48 874 000 zł, tj. o 65,7 % więcej w skali roku.

"Osiągnięte przez grupę kapitałową Synektik S.A. wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2017 roku są na rekordowym poziomie i są zgodne z oczekiwaniami emitenta, który przyjmował, że w II półroczu 2017 roku nastąpi istotny wzrost sprzedaży" - czytamy dalej.

Skrócony raport kwartalny grupy kapitałowej Synektik S.A. jest w trakcie przygotowania i zostanie opublikowany w dniu 2 lutego 2018 roku, podsumowano.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)