"2018 r. będzie szóstym rokiem z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 15,1 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce" - napisano w informacji prasowej.

"Struktura wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 powodują, że finansowanie maszyn staje się głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej" - dodano.

ZPL spodziewa się, że rozwój rynku będzie również oparty w zrównoważony sposób o: pojazdy lekkie (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz pojazdy ciężarowe (rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro).

Z danych ZPL wynika, że w 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o wartości 67,8 mld zł, o 15,7 proc. więcej rdr. Łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec ubiegłego roku wyniosła 119,3 mld zł.

W podziale na segmenty rynku, finansowanie pojazdów lekkich wyniosło w 2017 r. 30,5 mld zł (o 21,9 proc. więcej rdr), pojazdów ciężarowych 17,5 mld zł (wzrost o 2,3 proc. rdr), maszyn i urządzeń, w tym IT, 18,5 mld zł (wzrost o 20,4 proc. rdr), a nieruchomości 0,9 mld zł (o 26,5 proc. więcej rdr).

Wyniki branży leasingowej w 2017 r. oraz prognozy na 2018 r. (w mld zł)

2017 2018 zmiana rdr
Pojazdy 47,316 53,445 13,0%
- pojazdy lekkie 30,528 34,632 13,4%
- pojazdy ciężarowe 16,343 18,329 12,1%
- pozostałe pojazdy 0,444 0,485 9,1%
Maszyny 17,581 21,426 21,9%
IT 0,880 0,982 11,6%
Samoloty, statki, kolej 0,754 0,894 18,5%
Pozostałe ruchomości 0,373 0,415 11,3%
Ruchomości razem 66,904 77,162 15,3%
Nieruchomości 0,909 0,922 1,4%
Finansowanie ogółem 67,814 78,084 15,1%

(PAP Biznes)